Energiatodistukset

Ota yhteyttä

Kaikki energiatodistukset koko eteläisen Suomen alueella

Kaarinan Lämpökuvaus tekee energiatodistukset luotettavasti ja kohtuuhinnoin vankalla kokemuksella.

Palvelemme niin pientalojen omistajia, taloyhtiöiden edustajia kuin kiinteistönvälittäjiäkin. 

Laadulla on merkitystä. Myyntiä varten laadittavassa energiatodistuksessa on tärkeä tuoda esille talossa olevat hyvät puolet ja mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen. Ostajan on hyvä ymmärtää talon koko potentiaali.

Tavoitteemme on, että energiatodistus olisi aidosti apuna talon myynnissä!

Energiatodistus on lain mukaan laadittava olemassa oleville rakennuksille niitä myytäessä tai vuokrattaessa. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa omistaja ja taloyhtiössä hallitus/isännöitsijä. Myyjä/vuokranantaja voidaan velvoittaa teettämään energiatodistus myös jälkikäteen. Valvova viranomainen (ARA) voi velvoittaa tähän uhkasakon uhalla. Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt ammattilainen. Laki vaatii, että energiatodistuksen laatijan on käytävä paikan päällä havainnoimassa kohteena olevaa rakennusta, kun energiatodistus laaditaan olemassa olevalle rakennukselle.