Energiatodistukset

Ota yhteyttä

Kaikki energiatodistukset ja energia-avustus laskelmat koko eteläisen Suomen alueella

Kaarinan Lämpökuvaus tekee energiatodistuksia luotettavasti ja kohtuuhinnoin (FISE:n myöntämä pätevyys). 

Nyt myös laskelmat energia-avustusta varten! 

Energiatodistus on lain mukaan laadittava olemassa oleville rakennuksille niitä myytäessä tai vuokrattaessa. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa omistaja ja taloyhtiössä hallitus/isännöitsijä. Myyjä/vuokranantaja voidaan velvoittaa teettämään energiatodistus myös jälkikäteen. Valvova viranomainen (ARA) voi velvoittaa tähän uhkasakon uhalla. Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt ammattilainen. Laki vaatii, että energiatodistuksen laatijan on käytävä paikan päällä havainnoimassa kohteena olevaa rakennusta, kun energiatodistus laaditaan olemassa olevalle rakennukselle.

Energiatodistus auttaa vertailemaan samantyyppisiä rakennuksia keskenään. Siitä ilmenevät esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuusluokka, energiatodistuksen laatijan tiedot, energiatodistuksen voimassaoloaika sekä mikäli tieto on saatavilla, rakennuksen toteutunut ostoenergiankulutus. Hyvin laadittu energiatodistus sisältää kattavat toimenpide-ehdotukset olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Isännöitsijät voivat tilata useamman kohteen energiatodistukset samalla kertaa, jolloin voimme antaa vielä lisäalennusta jo ennestään edullisista hinnoistamme. Kannattaa ottaa yhteyttä ja pyytää tarjous energiatodistuksesta!