Taloyhtiöt

Ota yhteyttä

Saneerauskohteen lämpökuvaus koko eteläisen Suomen alueella

Taloyhtiöissä tehdään usein suuria ja kalliita remontteja ilman rakenteiden tarkempaa tutkimista. Remontointiin pätee vanha sääntö: ensin pitää selvittää, mitä kannattaa tehdä, ja vasta sitten ryhtyä toimeen. Remontti- tai saneerauskohteessa kannattaa suorittaa lämpökuvaus, joka antaa tietoa rakennuksen nykyisestä kunnosta sekä sen mahdollisista virheistä ja puutteista. Lämpökuvausraportin perusteella saneeraus- ja korjaustyöt voidaan kohdistaa oikein, jolloin vältytään myös turhilta korjauksilta ja niiden kustannuksilta. Korjausten jälkeen lämpökuvaus on lähes ainoa tapa tehtyjen korjausten laadun selvittämiseen. Urakkatarjouksiin onkin hyvä sisällyttää korjausten jälkeinen lämpökuvaus. Jo tietoisuus siitä, että kohde lämpökuvataan myöhemmin, parantaa usein rakentamisen laatua.