Uudisrakennusten laadunvalvonta

Ota yhteyttä

Lämpökuvaus laadunvalvonnassa koko eteläisen Suomen alueella

Rakentamisen huono laatu on yksi suurimmista ongelmista nykyisessä uudisrakentamisessa. Tästä voi seurata homevaurioita, mikrobien ja radonin kulkeutumista sisäilmaan sekä tietysti lisääntynyttä energiankulutusta.

Rakentamisen laatua on erittäin vaikea tarkkailla jatkuvasti. Rakennuksessa kannattaakin ehdottomasti tehdä lämpökuvaus jo siinä vaiheessa, kun ovet ja ikkunat ovat paikoillaan ja höyrynsulku läpivienteineen valmis. Toimenpide voi säästää jatkossa monelta murheelta.

Lämpökuvaus jo varhaisessa vaiheessa

Uudisrakennus kannattaa lämpökuvata ennen pintamateriaalien
asentamista, jolloin mahdolliset ongelmakohdat voidaan vielä helposti
korjata. Jälkikäteen havaittujen virheiden korjaaminen on hankalaa ja
kallista, jopa mahdotonta. Usein ongelmat tulevat kuitenkin esiin vasta
vuosien päästä, jolloin rakenteisiin on jo voinut muodostua erilaisia
vaurioita.

Lämpökuvauksen suorittaminen on sekä rakentajan että rakennuttajan etu. Varmista siis uudisrakennuskohteesi terveellinen ja
energiataloudellinen toiminta vuosikymmeniksi eteenpäin ja ota yhteyttä!